Mäletatavasti filmisid noored maikuus toimunud meediatalgutel mitu videolugu, mille läbivaks teemaks on kiusamine. Videolugude stsenaariumid sündisid noorte endi ideedest ning lugudega soovitakse teistele noortele meelde tuletada, kui oluline on nende endi roll kiusamise lõpetamisel. Kiusamise pealtvaatajate või sellele kaasaelajatena aitavad nad kiusamisele kaasa, annavad kiusamisele hoogu juurde ja on samamoodi vastutavad kui kiusajad.

1. Kaklus

2. Sisemine jõud

3. Liiv

4. Toolid

Videolugude tegemine

Meediatalgutel tehtust valmis ka viieminutine video, millest koos teiste osalenud riikide videotega pannakse kokku lühifilm, mida näidatakse septembrikuus toimuval Euroopa lasteombudsmanide võrgustiku ENOC foorumil.